Ortaklık Yapısı
OYAK Yat. Men. Değ. A.Ş. (B) 9,454,061.15 0.47270
DİĞER (B) 10,545,881.35 0.52729
OYAK Yat. Men. Deg. A.Ş. (A) 57.50 0.000002875
TOPLAM 20,000,000.00 1.0000